Oferta

Jak działa biologiczna oczyszczalnia ścieków?

Wiele obszarów w Polsce nadal nie posiada dostępu do sieci kanalizacyjnej. Generuje to problemy wynikające z konieczności posiadania szamba, które musi być regularnie opróżniane. Nowym i opłacalnym rozwiązaniem jest biologiczna oczyszczalnia ścieków.

Jak działa biologiczna oczyszczalnia ścieków?

Pracuje ona w oparciu o proces oczyszczania, który odbywa się za pośrednictwem wykorzystywania mikroorganizmów oraz bakterii tlenowych. Rozkładają one substancje organiczne, które znajdują się w ściekach. Nieczystości poddawane są najpierw oczyszczaniu mechanicznemu, a w następnej kolejności ulegają oczyszczaniu w środowisku tlenowym, dzięki wymienionym wcześniej bakteriom i mikroorganizmom. Tym samym, mechanizm pozwala całkowicie oczyścić ścieki. Mechaniczne oczyszczanie pozwala na eliminację większych cząsteczek zanieczyszczeń, a oczyszczanie tlenowe – na usunięcie pozostałych substancji, które mogą być groźne dla środowiska i zdrowia człowieka. Oczyszczalnie pracują samodzielnie i wykorzystują energię elektryczną. Nie jest wymagany nadzór ze strony użytkownika.

oczyszczalnia przydomowa częstochowa

biologiczne oczyszczalnie ścieków